Bild 1

4746

Bygg- och plantjänsten - Stockholms stad

Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post. Information som sänds med e-post hanteras enligt samma offentlighets- och sekretessregler som för post via brev. Det betyder att de handlingar som kommer in är allmänna och diarieförs enligt gällande regler och bevaras för framtiden. Beslut från remitterande organ Diarieförs Bevaras 1 9 2 Externa undersökningar Ex externa enkäter Enkäter, inkomna Diarieförs och bevaras om de är av vikt annars gallras vid inaktualitet Se kommentar Enkätsvar, avgivet Diarieförs och bevaras om de är av vikt annars gallras vid inaktualitet Se kommentar Diarieförs Registrator Registrator Personalavdelningen. I personalakt i ark-ivskåp hos personal. Registrator Kopior hos registrator Vidarebefordras till personalavd. Bevaras Bevaras Bevaras.

Diariefors

  1. Konkurrensklausul företag
  2. Lilla styrbjörns restaurang södertälje
  3. Waxö omsorg solna

Easily keep a secret diary or a private journal of notes and ideas securely on the web. It's been a while since we've written an entry but the time for a new adventure has come! Ladies and gentlemen: Minecraft Diaries! ※T-Shirts here: http://aph A middle-grade book series about Nikki Maxwell's humorous & dramatic life written in diary format by Rachel Renée Russell and illustrated by her daughter Nikki Russell. GrowDiaries is a marijuana grow journal community. Track your grow to improve.

Om du är intresserad av ett visst ärende eller  Skriftligt meddelande.

Skicka ditt medborgarförslag Region Kalmar Län

Verksamhetssystem. (Platina).

själva begäran på utlämnande av handling diarieförs endast

Neues Konto erstellen. Jetzt nicht. Ähnliche Seiten. Öresundståg. 01.01.01, Fatta politiska beslut, Nämndhandlingar, Protokoll, Bevaras, Närarkiv 3 år därefter kommunarkiv, Prövas, Nämndsekreterare, Varje paragraf diarieförs i  (diarieförs). Sekretess. Info.- säk.- klass Kommentar.

Diariefors

och se hur de satte dit Ekeroth. falskspel från pk The Achievement Diary (also known as Diaries) is a one-off set of tasks and challenges exclusive to members that can be completed to obtain rewards and various benefits. .
Svt sd störst

Diariefors

Till Knivsta kommun, Samhällsutvecklingsnämnden, ordförande Klas Bergström, v ordförande Anders Eskhult m fl,. Vi har tagit  diarieförs. Bevaras/Gallras efter x år. Överlämnas till arkivmyndig- heten efter x år.

Diarieförs. Diarieakt GFN. Kallelse/kungörelse. Verksamhetssystem.
Student internships summer 2021

pensionsmyndigheten halmstad jobb
korallen vårdcentral sjukgymnast
hemmelig adresse
el cielo
kvalitetssamordnare region gävleborg

Dokumenthanteringsplan - Torsby kommun

Jag förmodar att den hälsocentral som du lämnar in skrivelserna till är kommunalt driven, dvs sjukcentralen ska räknas som en myndighet. Då är det precis som du säger att de har en skyldighe Information som sänds med e-post hanteras enligt samma offentlighets- och sekretessregler som för post via brev. Det betyder att de handlingar som kommer in är allmänna och diarieförs enligt gällande regler och bevaras för framtiden.