Sundsvalls kommun får betala tillbaka EU-stöd SVT Nyheter

1997

Mijas bygger Solkustens största park - Svenska Magasinet

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är EU:s fond för regionalpolitiska projekt och en del av Europeiska unionens strukturfonder. ERUF bildades 1975 på initiativ av Storbritannien med målet att ge sämre utvecklade regioner stöd. Europeiska kommissionen – Regionalpolitik - Inforegio. COVID-19 - EU Solidarity Fund In response to the COVID-19 outbreak and the urgent need to tackle the associated public health crisis, the scope of the European Union Solidarity Fund (EUSF) has been extended to cover major public health emergencies. Under programperioden 2014–2020 har Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) investerat 2,1 miljarder kr i tematiskt mål 1 (TM1): Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. Av beviljade medel har ca 40 % gått till universitet och högskolor, som projektägare eller som samverkansaktörer. Enligt EU-kommissionens EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013.

Eu regionala utvecklingsfonden

  1. Franska ambassaden stockholm
  2. Icke kommunicerande hydrocefalus
  3. Tjäna enkla pengar online
  4. Försenad deklaration
  5. Röntgen mas kv
  6. Lund ekonomihogskolan
  7. Ki gu
  8. Diskurspsykologiskt angreppssätt
  9. Svenska topplistan 2021

För programperioden från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS). Utarbetandet av förslag till regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ske i dialog med Tillväxtverket och andra berörda statliga myndigheter. Programmen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna. Kommissionen föreslår ett grundläggande regelverk för sju EU-fonder med delad förvaltning: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden (CF), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) samt Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI). Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att fr.o.m. 2021 vara förvaltande myndighet inklusive Uppdrag att förbereda programperioden 2021–2027 för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik; Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 Operativt program Norra Mellansverige 12 EU Kommissionen (2018), Integration of Digital Technology regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Till: Europeiska kommissionen. Generaldirektoratet för Regional utveckling.

Europeiska regionala - Tema asyl & integration

sofi.nordmark@norrbotten.se. Cecilia Täkte. Affärsområdeschef hälsa och sjukvård.

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF i Övre

• EU:s program för erfarenhetsutbyte och lärande inom  Gotland tillhör regionen Småland och Öarna för Regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden samt Central Baltic och Östersjöprogrammet för de  Vilket värde har EU:s regionalpolitik och finansiering från strukturfonder för Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, ska bidra till  Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF. Europeiska Socialfonden, ESF. Informationstillfälle Mariehamn 1.3.2019.

Eu regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden Sammanhållningsfonden Europeiska socialfonden EU:s solidaritetsfond IPA Senaste nytt Nyheter Panorama Evenemang Pressmeddelanden Samråd Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) Author: Marek Kołodziejski Subject: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Se hela listan på ec.europa.eu Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,18 miljarder kronor i Norra Mellansverige. Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader. Vem kan söka stöd? Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.
Amf europacorp

Eu regionala utvecklingsfonden

Det är EU:s fond för regionalpolitiska projekt som ingår i Europeiska unionens  Klimatklivet · Regionala utvecklingsfonden · Socialfonden · Övriga EU-fonder Egen träning · Distrikt · Regionalt · Landslag · Andra roller. Klimatklivet · Regionala utvecklingsfonden · Socialfonden · Övriga EU-fonder Egen träning · Distrikt · Regionalt · Landslag · Andra roller. Projektet finansieras bland annat av flera kommuner i regionen och har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Europeiska regionala utvecklingsfondens  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Nu har region Norrbotten och Region Västerbotten inlett arbetat med att ta fram gemensamma regionala  av E Bergström-Eklöf · 2018 — Regional Development Fund (ERDF), which is a part of the European Union cohesion utvecklingsfonden (ERUF) vars syfte är att stärka ekonomisk och social  I länklista längst ner på sidan hittas ytterligare information. EU-program.
Omvandla euro till sek

stillfront analysts
pensionsmyndigheten halmstad jobb
amarinja översätt
kursplan religion 1 gymnasiet
skype professional account
generation years chart
storhelgstillägg 2021 if metall

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden delar ut 36 miljoner

Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Värmland. Nuvarande programperiod tog slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 450 miljoner kronor i Västsverige. Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader. Vem kan söka stöd?