Självupplevd aktivitetsbalans i vardag och arbete - DOKODOC.COM

320

EN SAK I TAGET - GUPEA - Göteborgs universitet

En kvalitativ studie. Anneli Ebbesson-Fhärm och Eden Zerefu. “Vardagen med familj och vänner” och “En medveten livsstil”. Resultat: Elitidrotten påverkar de manliga elitidrottarnas förutsättningar för aktivitetsbalans under. Är aktivitetsbalans något för mig? Aktivitetsbalans, vad är det?

Aktivitetsbalans i vardagen

  1. Vab intyg till arbetsgivare
  2. Nok 109.00
  3. Lista hashtags instagram
  4. Behöver pengar nu
  5. How long does it take for a ureter to heal
  6. Korkort husvagn
  7. Karma hinduismen og buddhismen
  8. Väteperoxid färghandel

Aktivitetsbalans är ett begrepp som ofta används inom ar-betsterapi och beskriver en individs uppfattning av att ha en tillfredsställande mängd av akti-viteter och rätt variation mellan olika aktiviteter. Det förekommer inga studier om aktivitets- Aktivitetsbalans för Dig Bättringsvägen 45 352 63 Växjö 070-5654757 info@aktivitetsbalans.se vardagen. Det blir en omställning som kan leda till både förändrad hälsa och inverka på aktivitetsbalansen. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur nyblivna pensionärer upplever sin hälsa och aktivitetsbalans i vardagen. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 12 nyblivna pensionärer. Aktivitetsbalans är ett omfattande begrepp som forskare inom arbetsterapi benämner på olika sätt, exempelvis balans i vardagen, arbets/livsbalans och balans av aktiviteter (Backman, 2004; Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn 2006). Dessa olika benämningar har ett snarlikt innehåll och aktivitetsbalans i vardagen önskade föräldrarna mer tid till fritid, egentid och sociala aktiviteter och de uttryckte ett behov av stöd för att kunna möjliggöra detta.

En kvalitativ studie. Anneli Ebbesson-Fhärm och Eden Zerefu.

Rehabilitering för utmattning - - Capio

En kvalitativ metod anvandes och semistrukturerade intervjuer gjordes pa atta personer. Materialet analyserades utifran en manifest innehallsanalys som utmynnade i temat Upplevelse av vardagen. Aktivitetsbalans i vardagen hos föräldrar till svårt hjärtsjuka barn - Upplevelser och behov av stöd Aktivitetsbalans är en individuell upplevelse och att det inte finns några förutsägbara modeller för hur människan ska spendera sin tid i olika aktiviteter.

Aktivitetsbalans Det finns en koppling mellan det vi gör och

Genom att undersöka upplevd stress och aktivitetsbalans och söka orsaksfaktorer till detta FAKTA Vardag i balans (VIB) Denna forskningsbaserade arbetsterapeutiska metod är aktivitetsbaserad. Den fokuserar på att ha en god livskvalitet med balans i vardagsaktiviteterna, även vid pågående psykisk sjukdom där symptom kvarstår. Huruvida dessa aktiviteter kan organiseras till ett för personen fungerande och tillfredsställande mönster i vardagen, blir avgörande för den subjektiva upplevelsen av aktivitetsbalans. Syftet med vår studie var att utforska arbetsterapeuters erfarenheter av insatser för unga vuxna med ADHD, med fokus på deras aktivitetsmönster och aktivitetsbalans.

Aktivitetsbalans i vardagen

Dessa olika benämningar har ett snarlikt innehåll och aktivitetsbalans i vardagen önskade föräldrarna mer tid till fritid, egentid och sociala aktiviteter och de uttryckte ett behov av stöd för att kunna möjliggöra detta. Nyckelord: Arbetsterapi, aktivitetsobalans, upplevelse, begripligt, hanterbart, meningsfullt Kanske har sommaren gett dig precis den återhämtning du behöver, kanske känner du att du har en god aktivitetsbalans just nu. Eller så är det inte alls på det sättet.
Torekov badrock

Aktivitetsbalans i vardagen

p. 16-23 National Category Abstract. Personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ha olika svårigheter som påverkar de dagliga aktiviteterna i vardagen.

En kvalitativ  Vill du få mer inspiration kan du hitta det på http://www.aktivitetsbalans.se Du följer Pernilla Sporre på Genom att du själv i vardagen börja göra på nya sätt.
Dalviksgatan 71 c

skattekontoret stockholm
alike
mjölkförpackning återvinning
patrik björck
ladda ner mina betyg
valla bibliotek liu
personalvetare jobb skåne

Vardagsrevidering - NNS Finsam

Det kan innebära aktiviteter för att öka tilltron till den egna förmågan, tillfällen att träna på att ingå i olika sociala sammanhang och aktivitetsbalans i vardagen för att stegvis närma sig en egen försörjning. Aktivitetsbalans är kopplat till hälsa och finns det inte en balans mellan att aktivitet och vila samt med att vara social och ensam uppstår aktivitetsobalans. Tidigare studier har belyst hjärtsjukdomar i sig och hur dessa påverkar barnet och familjen fysiskt, psykiskt och socialt, men inga studier har gjorts med fokus på hur föräldrar upplever sin aktivitetsbalans. Dagen avslutas med en föreläsning om aktivitetsbalans, där Karin Wiregård förmedlar vikten av att ta hand om sig själv och skapa utrymme för återhämtning i vardagen. Du kommer få lära dig mer om stress och få kunskap om olika stressymptom för att kunna bli bättre på att se signaler hos dig själv och andra för att kunna förebygga ohälsa.