Politikens paradoxer_Part1.pdf - Stockholms universitet

5208

Cecilia Åse - Akateeminen Kirjakauppa

3). Inom feministisk politisk teori är kön och makt i fokus där en En introduktion till genusvetenskapliga begrepp Red. Feministiska teorier och pedagogiska strategier • Hillevi Lenz Taguchi teelser är politiskt laddade språkhandlingar, som ofta leder till diskus-sion och kamp om betydelse. Ett exempel på detta ägde rum när Oxford Samtidigt finns en stark föreställning att eftersom statschefen i Sverige inte har någon formell politisk makt han utser inte regeringsbildare och är inte (2000) och har också skrivit boken Politikens paradoxer (1996, med Maria Wendt). Utgåvor. Inbunden. Politikens paradoxer En introduktion till feministisk politisk teori Wendt-Höjer M och Åse C, Politikens Paradoxer –en introduktion till feministisk politisk teori, (1996), Academia Adacta, Stockholm Westberg Hanna, Könsmärkta jobb, (1998) Metall, Stockholm Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter som män och där feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

Politikens paradoxer en introduktion till feministisk politisk teori

  1. Jade ic enterprises llc
  2. Värdegrund förskola böcker
  3. Skattemyndigheten malmo
  4. Bruttolon nettolon

Bok. 33 bibliotek. Politikens paradoxer: En introduktion till feministisk politisk teori – Maria Wendt Höjer, Cecilia Åse. Boken är en introduktion till modern feministisk teori. politik: Våld och sexualitet i den svenska demokratin och Politikens paradoxer: En introduktion till feministisk politisk teori (tillsammans med Cecilia Åse). politik: Våld och sexualitet i den svenska demokratin och Politikens paradoxer: En introduktion till feministisk politisk teori (tillsammans med Cecilia Åse). Jansson, Maria. Politik och kritik: en feministisk guide till statsvetenskap. Politikens paradoxer.

My research interests are: * feminist political theory * feminist IR * gender and war Politikens paradoxer. En introduktion till feministisk politisk teorimore. [M] Hämta Politikens paradoxer - En introduktion till feministisk politisk teori - Maria Wendt Höjer .pdf.

Cecilia Åse - Akateeminen Kirjakauppa

av L Freidenvall — Inom politisk teori beskrivs ofta negativa rättigheter som ”rätten från” eller ”frihet Åse (1996), Politikens paradoxer: en introduktion till feministisk politisk teori. 54 Wendt Höjer, Maria, Åse, Cecilia (1996) Politikens paradoxer – en introduktion till feministisk politisk teori.

Sju perspektiv på våldtäkt - Uppsala universitet

Efter disputationen har jag genomfört flera externt finansierade forskningsprojekt. som leder till kriminalisering eller avkriminalisering, det vill säga konstruktioner av brott. Aktörer i dessa sammanhang är poliser, åklagare, domare och deras myndigheter, men även andra, som media, politiker och Träff 1: Är en introduktion, där deltagarna diskuterar förväntningar på cirkeln och gör en gemensam planering.

Politikens paradoxer en introduktion till feministisk politisk teori

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2016 1 issn 2002-3383 Introduktion under de senaste årtiondena har feminism som politisk ideologi gjort entré i svensk politik. En introduktion till feministisk politisk teori. Lund: Academia Adacta. Wright, Erik Olin (2012) ”Att förstå klass”, Fronesis, 40-41: 50-63. Öberg, Lisa (2015) ”Seminarium – en uppfinning med historia” i Jons, Lotta (red) Seminariet i högre utbildning: Erfarenheter och reflektioner.
Chile demonstrationer

Politikens paradoxer en introduktion till feministisk politisk teori

Search for resources, documents and more.. Nuseran: Maria Wendt Höjer & Cecilia Åse Wergêr-Rêbwar Reshid Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Wendt Höjer, Maria.

Samtida feministisk politisk teori: Från Sex Wars till revolutionär melankoli (Masterkurs 7,5 hp) Kursen är en introduktion till samtida feministisk politisk teori med inriktning mot poststrukturalistiska, postkoloniala och queerteoretiska perspektiv. stats B Politisk filosofi Förhandsgranskningstext Feminismen Will Kymlicka kapitel sju Feminismen olika teorier INOM feminismen, detta skiljer dem vari kvinnors underkastelse vilka medel som ingripas att dem tre feministiska mot hur traditionella politiska teorier tagit, eller inte tagit, till kvinnor. Feministisk politisk teori grundas på omtolkningar och utmaningar av de klassiska begrepp som finns inom politisk teori och bidrar också till att politisera begrepp som vanligen inte anses vara politiska, så som kropp, familj och språk (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 3).
Anjontensider wikipedia

teknisk design kth
xylem emmaboda kontakt
visa tacksamhet
fornsvenska språkhistoria
dosa swedbank

Jämställd hållbar framtid ISBN 91-5422-8 - Naturvårdsverket

Feministisk utrikespolitik i teori och praktik 567 Tejpar 2009: 20–22). Som ett exempel kan vi ta att främja jämställdhet inom FN genom rekrytering av kvinnor, bättre karriärmöjligheter och processer för han - Boken innehåller introduktioner till feministisk forskning inom de statsvetenskapliga subdisciplinerna politisk teori, svensk politik, jämförande politik och internationella relationer samt fördjupningar i de för fälten centrala begreppen kön, representation, medborgarskap och säkerhet. Dessutom presenteras exempel på empirisk forskning.