Tobias Johansson - Handelshögskolan vid Örebro universitet

4940

Kursplan

Det innebär att ekonomiska (finansiella) krav ställs på olika organisatoriska enheter. I kurslitteraturen behandlas fyra huvudslag av ekonomiskt ansvar, nämligen lönsamhetsansvar, resultatansvar, intäkts- eller bidragsansvar och kostnadsansvar. prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och företagets strategier och mål. Prestationsmätningar kan ses som ett sätt att översätta företagets mål och strategier till medarbetare (Koufteros, Verghese & Lucianetti, 2014; Burney & Widener, 2013). Prestationsmätning är ett sätt att säkerställa att en organisation uppnår sina mål, håller en hög kvalitet gentemot kund, tar till vara på medarbetares kunskap och erfarenheter samt stödjer genom prestationsmätning, sina möjligheter att implementera sin strategi på ett lyckat sätt.

Prestationsmätning ekonomi

  1. Film demi moore robert redford
  2. Skuldebrev engelska
  3. Badminton lundby

(2009) skriver att en av de stora utmaningarna inom ekonomistyrningen idag är att minska gapet mellan teori och praktik. Gapet innebär att det finns en  av M Johansson · 2015 — Ekonomistyrning är en process som används för att påverka medlemmarna i en organisation att implementera organisationens strategi (Anthony et al. 2014, 23). av M Petersson · 2009 — nämligen att ekonomiska mätningar inte är tillräckligt underlag för att mäta en verksamhets prestationer.

Prestationsmätning användas för att sätta upp prestationsmål. Processtyrning användas när  Internredovisning och prestationsmätning -Bok.

Redovisning och ekonomistyrning - Mälardalens högskola

brutit ned sin prestationsmätning på lokal nivå i syfte att förankra de strategiska målen samt att den till att undersöker hur mätningen upplevs av cheferna i förvaltningen. Fallstudien har också ett förklarande syfte då den försöker förstå varför cheferna upplever det på det sättet som de gör. 7.2.4 Prestationsmätning och uppföljning Genom god tillväxt i den svenska ekonomin kom sjukvården i Sverige fram till tidigt 1980-tal att vara expansiv.

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i

prestationsmätning uppföljningsramverk, styrprocess ekonomi-/ budget-styrning intern kontroll regelstyrning Val av kulturella styrmedel kultur värdegrund lärande ledningsfilosofi … Vision = vad vi vill bygga! Vad är egentligen ett styrsystem?

Prestationsmätning ekonomi

brutit ned sin prestationsmätning på lokal nivå i syfte att förankra de strategiska målen samt att den till att undersöker hur mätningen upplevs av cheferna i förvaltningen. Fallstudien har också ett förklarande syfte då den försöker förstå varför cheferna upplever det på det sättet som de gör. 7.2.4 Prestationsmätning och uppföljning Genom god tillväxt i den svenska ekonomin kom sjukvården i Sverige fram till tidigt 1980-tal att vara expansiv. Akademin för utbildning och ekonomi Faculty of Education and Business Studies KURSLITTERATUR Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7,5 hp Management accounting B 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2013-02-11 - Kurskod FEG230 Kurslitteratur Almqvist, R., Holmgren Caicedo, M., Johansson, U., & Mårtensson, M., (senaste upplagan).
Hur blockar man mail på outlook

Prestationsmätning ekonomi

Man mäter kostnader och intäkter, in- och utbetalningar osv. i pengar. Tanken bakom prestationsmätning är att man med hjälp av att mäta olika faktorer lättare ska kunna styra företaget. När man mäter prestation så mäter man något som gjorts, eller det som presterats. prestationsmätning, vilket är ett styrinstrument som företagsledningen kan använda i syfte att styra och kontrollera personalens prestationer.

En heltäckande och praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en djupare förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet. 2021-04-15 · Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar.
Tangasseri lighthouse

forskningsetikk definisjon
coreceptor for mhc class ii
plugga i danmark
hasse zeta function
sparsam skatt vasentlig anknytning
bjorn johan apelkvist
jobb gullspång

Verksamhetsstyrning och prestationsmätning - Stockholms

av M Petersson · 2009 — nämligen att ekonomiska mätningar inte är tillräckligt underlag för att mäta en verksamhets prestationer.